, 2023/4/3

A mesterséges intelligencia a Turing-gépektől a modern mélytanulási és természetes nyelvfeldolgozó alkalmazásokig fejlődött. A mesterséges intelligencia (AI) fejlődését az évek során több tényező mozgatta.

A mesterséges intelligencia rövid története

A hatalmas mennyiségű adat gyors és hatékony összegyűjtésének és elemzésének képességét a számítástechnika fejlődése tette lehetővé, ami jelentős mértékben hozzájárult ehhez. Egy másik tényező az olyan automatizált rendszerek iránti igény, amelyek képesek olyan tevékenységeket elvégezni, amelyek az emberek számára túl kockázatosak, kihívást jelentőek vagy időigényesek.

Emellett az internet fejlődésének és a hatalmas mennyiségű digitális adat elérhetőségének köszönhetően ma már több lehetőség van arra, hogy a mesterséges intelligencia valós problémákat oldjon meg. Emellett társadalmi és kulturális kérdések is befolyásolták a mesterséges intelligenciát. A munkahelyek megszűnése és az automatizálás miatti aggodalmak miatt például viták alakultak ki a mesterséges intelligencia etikájáról és következményeiről.

Aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a mesterséges intelligenciát esetleg gonosz szándékkal alkalmazzák, például rosszindulatú kibertámadások vagy dezinformációs kampányok formájában. Ennek eredményeképpen számos kutató és döntéshozó igyekszik biztosítani, hogy a mesterséges intelligenciát etikusan és felelősségteljesen hozzák létre és alkalmazzák. A mesterséges intelligencia hosszú utat tett meg a 20. század közepén történt megjelenése óta. Íme a mesterséges intelligencia rövid története.

A 20. század közepe

A mesterséges intelligencia eredete a 20. század közepére tehető, amikor a számítástechnikusok olyan algoritmusokat és szoftvereket kezdtek el létrehozni, amelyek képesek olyan, általában emberi intelligenciát igénylő feladatok elvégzésére, mint a problémamegoldás, a mintafelismerés és az ítélőképesség.

A mesterséges intelligencia egyik legkorábbi úttörője Alan Turing volt, aki felvetette egy olyan gép koncepcióját, amely képes szimulálni bármilyen emberi intelligenciafeladatot, ami ma Turing-tesztként ismert.

1956-os dartmouthi konferencia

Az 1956-os dartmouthi konferencián különböző szakmákból érkező tudósok gyűltek össze, hogy megvizsgálják a "gondolkodni" képes robotok megépítésének lehetőségét. A konferencia hivatalosan is bevezette a mesterséges intelligencia területét. Ebben az időben a szabályalapú rendszerek és a szimbolikus gondolkodás voltak a mesterséges intelligencia tanulmányozásának fő témái.

1960-as és 1970-es évek

Az 1960-as és 1970-es években a mesterséges intelligencia kutatásának középpontja az olyan szakértői rendszerek kifejlesztésére helyeződött át, amelyek célja az emberi szakemberek által bizonyos területeken hozott döntések utánzása volt. Ezeket a módszereket gyakran alkalmazták olyan iparágakban, mint a mérnöki, pénzügyi és orvosi tudományok.

1980s

Amikor azonban az 1980-as években nyilvánvalóvá váltak a szabályalapú rendszerek hátrányai, a mesterséges intelligencia kutatása a gépi tanulásra kezdett összpontosítani, amely a tudományágnak egy olyan ága, amely statisztikai módszereket alkalmaz, hogy a számítógépek adatokból tanulhassanak. Ennek eredményeként jöttek létre a neurális hálózatok, amelyeket az emberi agy felépítése és működése alapján modelleztek.

1990-es és 2000-es évek

A mesterséges intelligencia kutatása az 1990-es években jelentős előrelépéseket tett a robotika, a számítógépes látás és a természetes nyelvi feldolgozás terén. A 2000-es évek elején a beszédfelismerés, a képfelismerés és a természetes nyelvfeldolgozás terén elért eredményeket a mélytanulás - a gépi tanulás mély neurális hálózatokat használó ága - megjelenése tette lehetővé.

Modernkori mesterséges intelligencia

A virtuális asszisztensek, az önvezető autók, az orvosi diagnosztika és a pénzügyi elemzés csak néhány a mesterséges intelligencia mai felhasználási területei közül. A mesterséges intelligencia gyorsan fejlődik, a kutatók olyan újszerű ötleteket vizsgálnak, mint a megerősítő tanulás, a kvantumszámítás és a neuromorfikus számítástechnika. A modern kori mesterséges intelligencia másik fontos trendje az emberhez hasonlóbb interakciók felé való elmozdulás, amelyben a Sirihez és Alexához hasonló hangalapú asszisztensek járnak az élen.

A természetes nyelvfeldolgozás is jelentős előrelépést ért el, lehetővé téve a gépek számára, hogy egyre pontosabban megértsék az emberi beszédet és válaszoljanak rá. A ChatGPT - az OpenAI által képzett, a GPT-3.5 architektúrán alapuló nagyméretű nyelvi modell - egy példa a "beszédes" mesterséges intelligenciára, amely képes megérteni a természetes nyelvet, és emberhez hasonló válaszokat generálni a legkülönbözőbb lekérdezésekre és kérésekre.

A mesterséges intelligencia jövője

A jövőre nézve az AI valószínűleg egyre fontosabb szerepet fog játszani a társadalom előtt álló legnagyobb kihívások - például az éghajlatváltozás, az egészségügy és a kiberbiztonság - megoldásában. Ugyanakkor aggodalmak merülnek fel a mesterséges intelligencia etikai és társadalmi következményeivel kapcsolatban, különösen a technológia egyre fejlettebbé és autonómabbá válásával.